ผังลายปักแผ่นเฟรม

DSCF4147 DSCF4152 DSCF4154 DSCF4156 DSCF4158 DSCF4176 DSCF4177 DSCF4178 DSCF4191 DSCF4192 DSCF4197 DSCF4198 DSCF4200 DSCF4201 DSCF4202 DSCF4204 DSCF4205 DSCF4219 DSCF4220 DSCF4221

การปักแผ่นเฟรม

ขนมเข่ง

ข้าวมันไก่ตอน